Aflossingsvrije hypotheek Annuiteitenhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Levenhypotheek Lineaire hypotheek Spaarhypotheek
Ga naar de hoofdpagina
Info aflossingsvrije hypotheek  Actuele hypotheekrente  Hypotheek en belastingen  Voordelen en nadelen  Andere hypotheekvormen  Factoren hypotheekrente

Overzicht van de andere hypotheekvormen

Op deze website staat de aflossingsvrije hypotheek centraal. Op het moment dat u een hypotheekvorm wenst waarbij wel aflossing plaatsvindt, heeft u de keuze uit een groot aantal hypotheekvormen. Op deze pagina zetten wij de belangrijkste hypotheekvormen kort voor u op een rij.

Per 1 januari 2013 is het stelsel van de hypotheekrenteaftrek ingrijpend veranderd. Iedereen die vanaf die datum een woning heeft gekocht en daarvoor een hypotheek heeft afgesloten en iedereen die zijn bestaande hypotheek verhoogt, is verplicht om deze hypotheek volledig annuitair of lineair af te lossen. Doet men dit niet, dan is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Hierdoor is er bij nieuwe hypotheken vanaf 1 januari 2013 eigenlijk nog maar keuze uit 2 hypotheekvormen: de annuiteiten of de lineaire hypotheek. Omdat er bij deze vormen tijdens de looptijd van de hypotheek wordt afgelost (en niet in 1 keer aan het einde van de looptijd), neemt de fiscale aftrekmogelijkheid over de te betalen rente steeds verder af. Daarom eerst aandacht voor deze twee hypotheekvormen:

De annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de lening tijdens de looptijd van de hypotheek door middel van periodieke stortingen afgelost wordt. Dit aflossen gebeurt op basis van annuïteiten. Dit is een aflossingsmethode waarbij de jaarlijkse som van rente en aflossing (de annuïteit) gedurende de looptijd van de hypotheek gelijk blijft (tenzij de rente wijzigt!). In het begin bestaat het grootste deel van de annuïteit uit rente. Naarmate er een hoger bedrag is afgelost, hoeft er minder rente betaald te worden en ontstaat er dus meer ruimte voor het aflossen van de hypotheeklening. De bruto lasten blijven dus gelijk. De netto lasten worden echter naarmate de hypotheek langer loopt hoger. Dit hangt samen met het feit dat de hypotheekrente aftrekbaar is en de aflossingsbedragen niet.

Voor uitgebreide informatie over de annuiteitenhypotheek, klik hier.

De lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij de lening tijdens de looptijd van de hypotheek afgelost wordt. Bij de lineaire hypotheek lost de huiseigenaar maandelijks een vast bedrag af. Dit bedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen. Aan het eind van de looptijd is de gehele hypotheek afgelost. Door de maandelijkse aflossingen nemen de restandschuld en de maandelijkse rentebedragen in de loop van de tijd af. Bij de lineaire hypotheek zijn de maandlasten in de eerste jaren vaak veel hoger dan bij andere hypotheeksoorten. De totale lasten over de gehele looptijd zijn echter vaak lager dan bij andere hypotheekvormen.

Voor uitgebreide informatie over de lineaire hypotheek, klik hier.

De levenhypotheek

Wij verstaan onder een levenhypotheek een hypotheek die bestaat uit een combinatie van een hypotheeklening en een gemengde levensverzekering (kapitaalverzekering). Bij deze hypotheekvorm wordt tijdens de looptijd niet afgelost. In plaats daarvan stort de geldnemer maandelijks een premie in de gemengde levensverzekering. Deze premie bestaat uit 2 bestanddelen:
  • een overlijdensrisicodeel
    Met dit deel wordt het overlijdensrisico afgedekt. Mocht de verzekerde tijdens de looptijd komen te overlijden, dan kunnen de nabestaanden met de uitkering van de verzekering (een deel van) de hypotheek aflossen.
  • een spaardeel of een beleggingsdeel
    Met dit deel van de premie wordt gespaard of belegd om aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek af te kunnen lossen.
Er bestaat een groot aantal typen gemengde levensverzekeringen. Het verschil zit hem vaak in de beleggingskeuze (of spaarkeuze).

Voor uitgebreide informatie over de levenhypotheek, klik hier.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een veel gekozen variant van de levenhypotheek. De spaarhypotheek dankt zijn populariteit vooral aan het feit dat de onzekerheid rond de hoogte van het op te bouwen kapitaal is weggenomen: het eindkapitaal bij de spaarhypotheek is gegarandeerd zodat op het eind van de looptijd altijd de volledige hypotheek afgelost kan worden. Bijzonder van de spaarhypotheek is verder dat de rentevergoeding die u ontvangt over uw spaarsaldo altijd even hoog is als de hypotheekrente die u betaalt over de hypotheeklening. Een eventuele verhoging van de rentelasten indien de hypotheekrente zou gaan stijgen, wordt hierdoor altijd deels gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie. Deze constructie leidt ertoe dat de lasten gedurende de looptijd van de hypotheek een stuk stabieler zijn dan bij de meeste andere hypotheeksoorten.

Voor uitgebreide informatie over de spaarhypotheek, klik hier.

De bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een aan de hypotheek gekoppelde spaarrekening of beleggingsrekening. Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt er niet afgelost. Er wordt echter wel maandelijks een bedrag op een spaar- of beleggingsrekening gestort. Bijzonder aan de bankspaarhypotheek is dat dit vermogen niet meegeteld hoeft te worden voor de vermogensrendementsheffing in box 3. Er geldt dus een fiscaal voordeel. Aan het einde van de looptijd dient de hypotheeklening (deels) afgelost te worden met de opgebouwde waarde.

Voor uitgebreide informatie over de bankspaarhypotheek, klik hier.

De beleggingshypotheek op basis van een beleggingsrekening (box 3)

Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening of een effectendepot. Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt er niet afgelost. Er wordt echter wel maandelijks een bedrag op een beleggingsrekening gestort. In tegenstelling tot de hierboven beschreven bankspaarhypotheek, zit het opgebouwde vermogen bij deze hypotheekvorm wel in box 3. Afhankelijk van uw vermogen, kan het zijn dat u over dit opgebouwde vermogen belasting moet betalen. Aan het einde van de looptijd kan de lening eventueel afgelost worden met de opgebouwde waarde in de beleggingsrekening. Dat is echter niet altijd verplicht. Tegenwoordig kan er binnen deze hypotheeksoort gekozen worden voor een groot aantal beleggingsmogelijkheden: van risicoloos tot risicovol. Veelal wordt er wel (deels) gekozen voor het beleggen in aandelen.

Voor uitgebreide informatie over de beleggingshypotheek, klik hier.

Voor de laagste actuele rente van de aflossingsvrije hypotheek, klik hier.

Actuele hypotheekrente
periode nhg 60% 80% 100%
1 jaar 2,15% 2,28% 2,30% 2,44%
5 jaar 3,00% 3,10% 3,25% 3,42%
10 jaar 3,25% 3,41% 3,51% 3,65%
15 jaar 3,49% 3,77% 3,79% 3,90%
20 jaar 3,55% 3,86% 3,88% 3,95%
rente per: 16-08-2022
overzicht van alle rentestanden