Aflossingsvrije hypotheek Annuiteitenhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Levenhypotheek Lineaire hypotheek Spaarhypotheek
Ga naar de hoofdpagina
Info aflossingsvrije hypotheek  Actuele hypotheekrente  Hypotheek en belastingen  Voordelen en nadelen  Andere hypotheekvormen  Factoren hypotheekrente

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Bij het afsluiten van een hypotheek kunt u kiezen tussen een groot aantal hypotheekvormen. Het onderscheid tussen deze vormen bestaat vooral uit de wijze waarop de aflossing van de hypotheeklening is geregeld. Een bijzondere vorm hierbij is de aflossingsvrije hypotheek. De aflossingsvrije hypotheek is namelijk een hypotheek waarbij er helemaal geen aflossing plaatsvindt. Dit houdt in dat u tijdens de looptijd niet aflost en dat u evenmin binnen de hypotheek vermogen opbouwt om de lening aan het eind van de looptijd alsnog ineens af te lossen. Aangezien de hypotheek aan het einde van de looptijd toch afgelost moet worden, zult u dat op een andere wijze moeten regelen. Hierbij zijn de volgende oplossingen denkbaar:
  • u verkoopt uw woning en lost met de opbrengst van de verkoop de hypotheek af;
  • u bouwt buiten de hypotheek vermogen op waarmee u de hypotheek aflost;
  • u sluit een nieuwe hypotheek af waarmee u de oude hypotheek aflost.
Omdat u bij de aflossingsvrije hypotheek niet hoeft af te lossen en/of op te bouwen, brengt de aflossingsvrije hypotheek op korte termijn de laagste maandlasten met zich mee. Echter, aangezien de volledige schuld aan het eind van de looptijd nog openstaat, is de aflossingsvrije hypotheek een verhoudingsgewijs risicovolle hypotheek. Dit punt wordt versterkt vanwege het feit dat in de belastingwet staat dat de fiscale renteaftrek van een hypotheek beperkt is tot een periode van 30 jaar. Mocht u niet in staat zijn de hypotheek na deze 30 jaar af te lossen, dan vervallen de fiscale aftrekmogelijkheden en zullen de netto maandlasten ineens fors stijgen.

Een tweede groot aandachtspunt van de aflossingsvrije hypotheek is het risico op dalingen van de huizenprijzen. Als huizenprijzen dalen, kan een aflossingsvrije hypotheek die in eerste instantie lager was dan de waarde van de woning zomaar veranderen in een hypotheek die hoger is dan de waarde van de woning: uw woning komt dan "onder water" te staan.

Onder andere vanwege deze risico's heeft de overheid besloten om aflossingsvrije hypotheken per 1 januari 2013 fiscaal niet meer toe te staan aan startende huizenkopers. Kiezen zij toch voor een aflossingsvrije hypotheek, dan komen ze niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Voor meer informatie over belastingen en uw hypotheek, klik hier.

Op het moment dat u op zoek bent naar de hypotheek met de laagste lasten, lijkt de keuze voor een volledig aflossingsvrije hypotheek een logische keuze. Een volledig aflossingsvrije hypotheek is echter vaak niet mogelijk. De meeste hypotheekinstellingen eisen namelijk dat er voor een deel van het leenbedrag een hypotheekvorm gekozen wordt waarbij wel afgelost wordt. Vaak wordt hierbij gekeken naar de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de gewenste hypotheek:
  • Is de woning gekocht en de hypotheek aangegaan vóór 1 augustus 2011, dan verstrekken de meeste hypotheekverstrekkers een maximale aflossingsvrije hypotheek tot 65% - 80% van de marktwaarde van de woning. Voor het meerdere moet een hypotheekvorm gekozen worden waarbij wel afgelost wordt.
  • Is de woning gekocht en de hypotheek aangegaan tussen 1 augustus 2011 en 1 januari 2013, dan verstrekken alle hypotheekverstrekkers een maximale aflossingsvrije hypotheek van 50% van de marktwaarde van de woning. Voor het meerdere moet een hypotheekvorm gekozen worden waarbij wel afgelost wordt.
  • Is de woning gekocht en de hypotheek aangegaan na 1 januari 2013, dan is er alleen recht op hypotheekrenteaftrek als er annuitair of lineair wordt afgelost. Een aflossingsvrije hypotheek kiezen is dan vrijwel altijd onverstandig.
Ook geldt dat u bij woningen die gekocht zijn vóór 1 januari 2013, dat u voor het gedeelte van de hypotheek wat niet aflossingsvrij kon, kon kiezen uit diverse hypotheekvormen. Ook deze keuze is per 1 januari 2013 komen te vervallen. Koopt u een woning en wilt de hypotheekrente van de hypotheek fiscaal aftrekbaar maken, dan is alleen de annuitaire- en de lineaire hypotheek nog mogelijk.

De laagste actuele rente van de aflossingsvrije hypotheek.
Online de bruto en netto maandlasten van een aflossingsvrije hypotheek berekenen

Actuele hypotheekrente
periode nhg 60% 80% 100%
1 jaar 2,72% 2,85% 2,95% 3,18%
5 jaar 3,31% 3,44% 3,60% 3,69%
10 jaar 3,55% 3,75% 3,88% 3,99%
15 jaar 3,72% 3,79% 3,98% 4,09%
20 jaar 3,83% 3,84% 4,02% 4,20%
rente per: 28-09-2022
overzicht van alle rentestanden